KODUMAJUTUS (SH KÜLALISKORTER)

Kodumajutus (sh külaliskorter) on füüsilise isiku valduses olevas talus, majas või korteris paiknev majutusettevõte.

Fonogrammi või selle koopia üldsusele kuuldavaks tegemise eest mis tahes tehnilise vahendi (nt TV, raadio jms) või protsessi vahendusel makstakse tasu olenevalt majutuskoha suurusest ehk olemasolevate tubade arvust:

Tubade arv                                                          Tasu ühes kalendrikuus

1-4 tuba                                                                                 4 €

5-8 tuba                                                                                 6 €

9-… tuba                                                                                9 €

Tasu suurus ei sõltu külastajate arvust ega sellest, kas üldsus teost tegelikult tajus või mitte. Tasu suurus on ühetaoline kogu Eesti Vabariigi territooriumil ega sõltu muuhulgas ettevõtluse vormist.

Tariifid sisaldavad vahendustasu. Käibemaks lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

Fonogrammide või nende koopiate kasutamisel ilma ülalmärgitud tasu maksmata on maksmisele kuuluva tasu suuruseks jooksva perioodi eest vastava tasu kahekordne määr.

pdf Kodumajutus