Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsiooni (EAKO) tegevjuht Erik Mandre sõnul leiab internetiavarustes pidevalt aset Eesti muusika „vargusi“, kuid üldjuhul on autoriõiguste kuritarvitused võimalik igal inimesel kergesti lõpetada. Eriti lihtne on see Youtubis.

Erik Mandre igapäevatöö keerlebki paljuski erinevate autoriõiguste kuritarvituste ülesleidmise ja lõpetamise ümber. Näiteks 2015. aastal tuli tema bürool sekkuda 7361 probleemi lahendamisse, mullu lõpetati edukalt 1419 rikkumist. Mandre sõnul tegeldakse peamiselt vaid oma liikmesorganisatsioonidesse kuuluvate inimeste, ehk EAÜ, EEL ja EFÜ liikmete õiguste kaitsega.
Siiski märgib Mandre, et ka tavainimesel on võimalik küllalt kergesti näiteks Youtubist maha võtta videoid, mille õigusi ta omab. Selleks tuleb Youtubi avalehel avada „Eeskirjad ja Turvalisus“, seejärel „Teavitamis ja Jõustamiskeskus“, seejärel „Õigusalase kaebuse esitamine“. https://support.google.com/youtube/answer/140536. Seejärel juhatab Youtube juba ise küsimustega edasi ja aitab mõne minutiga probleemist automaatsüsteemile teatada.
Mandre märgib, et tavaliselt reageerib Youtube kiiresti, mõne tunniga ja need videod, mis on üles laaditud mitte autoriõiguste omajate vaid kolmandate isikute poolt, eemaldatakse. Kui aga tööd on palju, võib erandjuhtudel ka minna mõni nädal enne, kui Youtube teie probleemi läbi vaadata jõuab.
Mandre rõhutab, EAKO jälgib ja monitoorib lisaks Youtubile veel sadu lehti. Oma liikmetele pakutakse soovimata sisu eemaldamise teenust tasuta.