Poolteist aastat väldanud kohtuprotsess Tartu linna ja EAÜ vahel jõudis lõppakordini 27. veebruaril 2017. Sellega sai üheselt selgeks, et linnale kuulunud Miina Härma Gümnaasiumil oleks tulnud enne avalikku kontserti saada esinemiseks load autoritelt ning tasuda ka autoritasud.

Riigikohtu põhjendustes, mis andsid EAÜ-le õiguse ning mõistsid linnalt välja 81 eurot autoritasusid, tuuakse muuhulgas välja, et kuna antud kooliõpilaste kontserti reklaamiti kolmandate artistide nimede abil ning pileteid levitati suuremates piletimüügi kohtades, siis ei olnud tegemist üksnes õppetöö eesmärgil läbi viidud kontserdiga, vaid kooli soov oli erinevate vahenditega suurendada auditooriumit. Sellest tulenevalt oleks koolil tulnud enne kontserti saada load autoritelt (või autoriõigusi omavatelt organisatsioonidelt) ja ära maksta ka määratud tasud.
Urmas Amburi sõnul on tegemist olulise kohtupoolse tõlgendusega, mida saab kasutada ka tulevastes analoogsetes vaidlustes: „Kui kool, selle õpilased ja õpetajad annavad kontserdi õppetöö raames, ei kaasa reklaami huvides kolmandaid isikuid ega püüa muude nippidega ajada üles auditooriumi hulka, võib seda pidada õppetöö osaks ja sellisel juhul tasusid maksma ei pea. Kui aga kool tegutseb kommertshuvides, saab talle rakendada samu seaduse põhimõtteid, mis rakenduvad ka  äriettevõtetele,“ lausus Ambur.