LIIKMEKS ASTUMINE

Eesti Esitajate Liidu liikmeks võib olla iga muusika valdkonna esitaja – solist, muusik, näitleja, tantsija, kollektiiv või muu isik, kes laulab, mängib muusikariistal või muul viisil esitab teoseid või juhendab teisi isikuid muusikateoste esitamisel.

Loe edasi

LIIKME JA ESITAJA ÕIGUSED

Vastavalt liikmelepingule kohustub Eesti Esitajate Liit teostama ja kaitsma liikme varalisi õigusi, sealhulgas andma nõusoleku teose esituse kasutamiseks ja koguma tasu teose esituse kasutamise eest ning maksma selle liikmele välja.

Loe edasi

ESITUSTE REGISTREERIMINE

Eesti Esitajate Liidu poolt kogutud tasude väljamaksmine toimud vastavalt esitajate poolt esituste registreerimisel antud info alusel.

Loe edasi

STIPENDIUMID

Loovisikute ja loomeliitude seaduse §23² alusel ei saa EEL eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist eraldada stipendiume loome-tegevuseks ja sellega seotud täiendõppeks.

Loe edasi

VABAKUTSELISE LOOVISIKU LOOMETOETUS

Kui vabakutselise loovisiku loometööga seotud tegevuses on tekkinud periood, mil tema sissetulek ei ületa poolt Loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest kuus, võib ta esitada Eesti Esitajate Liidu juhatusele vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse.

Loe edasi

LIIKMETE NIMEKIRI

Eesti Esitajate Liidus on üle 1500 liikme. Lisaks esindab Eesti Esitajate Liit Eesti Vabariigis rohkem kui 350 000 välismaist esitajat.

Loe edasi

UNGRU LOOMEMAJA

Eesti Esitajate Liidu liikmetel võimalik loominguga tegelemiseks kasutada Ungru loomemaja. Vajaduse korral saab loomemaja kasutamiseks taotleda stipendiumi.

Loe edasi

MUUSIKA RAADIOSSE

Nüüd on EEL-i liikmetel võimalik mugavalt saata oma loomingut raadiotele. Lihtsalt täitke vajalikud väljad ning pange info teele. Kasvõi kõikidele raadiojaamadele korraga.

Loe edasi

ESINDUSLEPING

Esinduslepingu sõlmimisel on esitajal võimalik teostada oma õigusi EEL-i kaudu, ilma liikmeks astumata.

Loe edasi