MINU MUUSIKA on EEL-i liikmete e-teenindus, kus on võimalik saada ülevaade oma õiguste teostamisega seonduvast infost.

Hetkel toimub üleminek uuele tasude jaotuse andmebaasile ning avatakse uus iseteeninduse keskkond. Ligipääsu avamisest anname eraldi teada.