MINU MUUSIKA on EEL-i liikmete e-teenindus, kus on võimalik saada ülevaade oma õiguste teostamisega seonduvast infost. Lisaks on e-teeninduse kaudu võimalik registreerida uusi salvestusi ja täiendada infoga olemasolevaid.

MINU MUUSIKA keskkonnas on võimalik:
– vaadata ja uuendada oma isikuandmeid (e-post, telefon, aadress, pangakonto number);
– vaadata esituste kasutamise eest tehtud väljamakseid ning infot, milliste salvestuse kasutamist väljamakstud summa hõlmas. Väljamaksete puhul on eristatud nii Eestist kogutud kui ka välisühingute poolt kogutud tasud (SDEG);
– vaadata salvestuste kaupa, millistes raadio- või telejaamades seda aastate kaupa on kasutatud;
– otsida ja vaadata infot oma rollide kohta (st. milliste ansamblite / salvestuste / rollidega on registreeringuid tehtud);
– vaadata detailseid raporteid oma esituste kasutamise, kogutud ja väljamakstud tasude kohta (sh. Exceli vormingus);
– lisada rolle andmebaasis olevatele salvestustele;
– registreerida uusi salvestusi, kasvõi mitu tükki korraga või albumi kaupa, laadides need üles Exceli vormingus failist;
– saata andmebaasi administraatorile teate, kui märkate midagi, mis teie arvates teisiti peaks olema;

MINU MUUSIKA keskkonda on võimalik EEL-i liikmete siseneda veebilehelt https://iseteenindus.eel.ee/

Kõikide MINU MUUSIKA keskkonnas tehtavate toimingute kohta peetakse logi ning väärkasutuse tuvastamisel on ebasoodsad tagajärjed.