Eesti Esitajate Liidu poolt kogutud tasude väljamaksmine toimud vastavalt esitajate poolt esituste registreerimisel antud info alusel. Esituste registreerimiseks võtke palun ühendust Eesti Esitajate Liiduga (EEL), et kokku leppida kõige sobivam esituste registreerimise viis (esituste registreerimise kaardi täitmine või esituste registreerimine Exceli tabelis, esituste registreerimine Eesti Esitajate Liidu kontoris jne). Lähiajal avame uue iseteenindusportaali, mille kaudu on kõige mugavam oma andmedi vaadata.

Microsoft_Excel_2013_logo.svg Esituste registreerimise kaart koos juhistega (eraldi lehel)

Enne esituste registreerimist on meil võimalik edastada andmebaasi väljavõte, milliseid esitusi on kasutatud ning millede eest on tasu juba kogunenud.

Esituse eest kogunenud tasu jaotatakse kõikide esituse salvestamisel osalenud esitajate vahel tasude kogumise ja jaotamise reeglite alusel.

Esituse kasutamise eest kogunenud tasude jaotamisel on peamine tähtsus sellel, kas esitaja oli antud esituse peaesitaja (PE), dirigent (D) või muusik (M).

Peaesitajaks (PE) on kõik isikud, kes on ansambli põhikoosseisu liikmeks või kes esinevad solistidena.
Dirigendiks (D) on isik, kelle tegevus seisneb kontsertesituse dirigeerimises või teose interpreteeritud dirigeerimises.
Muusikuks (M) on nii laulja kui ka instrumentalist, kes on kutsutud esitusse kaastegevaks stuudiomuusikuna või taustalauljana või kelle roll esituses on olla saatjaks või osaks orkestrist, koorist ning kes ei ole peaesitaja ega dirigent.

Tasude lõplik jaotamine toimub esitajate vahel vastavalt nende poolt esituses saadud punktidele:
Peaesitaja saab oma esituse eest 7 punkti.
Dirigent saab esituse eest 3 punkti.
Muusik saab oma iga esituse eest 1 punkti.

Peaesitaja saab oma fonogrammile salvestatud esituse eest 7 punkti (erinevate esituste puhul kuni 2×7 punkti), täiendavate instrumentide esitamisel iga esituse eest lisaks 1 punkti muusikuna (maksimaalselt 6 x 1 punkti). Näiteks kui ansambli põhikoosseisu liige ehk peaesitaja on esituse salvestamisel laulnud, mänginud kitarri ja klahvpille, saab ta oma esituste eest peaesitajana 2×7 punkti ja täiendavalt muusikuna 1×1 punkti.

Jaotusnäide

Kui näiteks esituse salvestamisel osaleb üks solist (peaesitaja) ja arvukalt muusikuid, siis peaesitaja saab 50% esituse eest kogunenud tasudest ja muusikud jaotavad omavahel ülejäänud 50% tasudest.

Tasude kogumise ja jaotuse skeem on leitav siit.