Eesti Esitajate Liit juhindub oma tegevuses üldkoosoleku poolt kinnitatud reeglites ja kordadest, mis reguleerivad erinevaid valdkondi.

Tasu jaotamise reeglid sätestavad, kuidas toimub EEL-i poolt kogutud tasude jaotamine esituse salvestamisel osalenud isikute vahel.
Tasude jaotamise reeglid 2015

Eesti Esitajate Liidu vabakutselistele loovisikutele loometoetuste ja loovisikutele stipendiumide maksmise korra alusel toimub erinevate toetuste maksmine.
Loometoetuste ja stipendiumite maksmise kord 2015