MESSIDEL JA NÄITUSTEL fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Pileti hind eurodes  

0,01 – 1,60

1,61 – 3,20

3,21 – 4,79

4,80 – 6,39

6,40 ja rohkem

Tasuta

Tasu eurodes pileti kohta

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

Sisaldub tasuliste piletite eest makstavas tasus, tasulise pileti puudumisel rakendatakse segaürituse tasu määrasid.

Minimaalne tasu määr messi või näituse kohta 8 eurot.

Fonogrammide avalikku esitamist korraldav isik on kohustatud 10 päeva jooksul peale messi, näituse või laada lõppemist esitama Eesti Esitajate Liidule kirjalikus vormis aruande, milles märgitakse müüdud ning tasuta sissepääsu taganud piletite kogused ja müüdud piletite hinnad.

Ainult tasuta sissepääsu korral kehtib segaürituste tasu määr.

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

pdf Messid ja näitused