KOOLITUSTEL, KONVERENTSIDEL JT. SARNASTEL ÜRITUSTEL, kus fonogrammi kasutamine ei oma olulist tähtsust (nt. tausta- või vahemuusika), fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Ürituse toimumispaigas viibivate isikute suurim arv:

1-100

-500

-1000

-3000

igalt järgmiselt 1000-lt

Üritusest teatati ja leping sõlmiti enne ürituse toimumist:

5,43 € / päevas

7,99 € / päevas

11,50 € / päevas

19,17 € / päevas

5,11 € / päevas

Üritusest ei teatatud enne ürituse toimumist:

7,99 € / päevas

11,82 € / päevas

16,94 € / päevas

28,44 € / päevas

7,54 € / päevas

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

Konverentsi, koolituse jt. sarnaste ürituste raames toimuva meelelahutuslik osa lisandumisel kehtib fonogrammide kasutusele segaürituse tasu määr.

pdf Koolitus