TÖÖKOHAS (sh. sööklas, kui seda kasutavad ainult ühes ja samas hoones tegutseva ettevõtte töötajad) üksnes ettevõtte töötajatele fonogrammi või selle koopia kuuldavaks tegemise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Töötajate arv ettevõttes

1-24

25-100

101-200

201-400

igalt järgmiselt algavalt 200-lt

Tasu eurodes ühes kalendrikuus

4,55

10,35

14,55

23,00

7,67

Klienditeeninduseks avatud pinnal fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad klienditeeninduse tasu määrad.

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

pdf Töökohad alates 01.01.2024