MUUSEUMIDES, KUNSTINÄITUSTEL JA RAAMATUKOGUDES fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:

Teenindusaluse pinna suurus (m2)

1- 200

– 500

igalt järgmiselt algavalt 100-lt

Tasu eurodes ühes kalendrikuus

5,11 €

7,99 €

+1,28 €

Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

pdf Muuseum