KASIINOS vms hasartmängukohas fonogrammi või selle koopia üldsusele kuuldavaks tegemise eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel makstakse tasu vastavalt alljärgnevale hinnakirjale:

Teenindusaluse pinna suurus (m2)                                            Tasu ühes kalendrikuus

1 – 25                                                                                                          12,91 €

26 – 50                                                                                                        16,47 €

51 – 100                                                                                                      29,63 €

101 – 150                                                                                                   38,50 €

151 – 200                                                                                                   56,96 €

201 – 300                                                                                                   74,18 €

301 – 400                                                                                                   88,59 €

igalt järgmiselt 100-lt                                                                          + 14,98 €

 

 

Toodud fonogrammide kasutamise tasumäärad on kehtestatud Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse 05.10.2022 otsusega.

Tasu maksmine annab ettevõttele õiguse kasutada Eesti Fonogrammitootjate Ühingu poolt esindatavate fonogrammitootjate fonogramme või nende koopiaid (sh nendel fonogrammidel asuvaid Eesti Esitajate Liidu poolt esindatavate esitajate esitusi) üldsusele suunamiseks (avalikuks esituseks) vastavas kalendrikuus ettevõtte enda poolt valitud aegadel ja mahus.

Kui lisaks mehhaanilise taustmuusika kasutamisele korraldatakse kasutuskohas ka muid fonogrammide kasutamisega seotud meelelahutuslikke üritusi (nt diskorite esinemised, tantsuõhtud, showtantsud, jms), siis maksab ettevõte tasu fonogrammide üldsusele suunamise eest nii seoses mehhaanilise taustmuusikaga kui ka sellise ürituse läbiviimisega.

Tasu maksmine ei anna õigust fonogramme või nende koopiaid reprodutseerida ega teha neid üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad fonogrammi või selle koopiat kasutada nende poolt valitud kohas ja ajal (nt Jukebox).

Tasu suurus ei sõltu külastajate arvust ega sellest, kas üldsus teost tegelikult tajus või mitte. Tasu suurus on ühetaoline kogu Eesti Vabariigi territooriumil ega sõltu muuhulgas ettevõtluse vormist.

Eeltoodud tasumäärad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.

Tasumäärad sisaldavad EFÜ vahendustasu, mille suuruseks on 20 % tasumäärast. Vahendustasule lisandub käibemaks Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud määras.

Fonogrammide või nende koopiate kasutamisel ilma ülalmärgitud tasu maksmata on maksmisele kuuluva tasu suuruseks jooksva perioodi eest vastava tasu kahekordne määr.

pdf Kasiinode tasumäärad 2023