EEL-i peamised tegevussuunad ja eesmärgid kinnitatakse ühingu liikmete üldkoosoleku otsustega, mille kutsub juhatus kokku mitte hiljem kui kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest ja millel võivad hääleõigusega osaleda kõik liikmed.

EEL-i juhatuse liikmeteks on Uno Loop, Ülar-Johannes Palm, Tanel Padar, Erki Vabamets ja Urmas Ambur.

EEL-i igapäevatööd korraldab tegevdirektor Urmas Ambur.

Urmas Ambur
Tegevdirektor, juhatuse liige
Erki Vabamets
Juhatuse liige
Tanel Padar
Juhatuse liige
Ülar-Johannes Palm
Juhatuse liige
Uno Loop
Juhatuse liige