Justiitsministeerium tellis AS Turu-Uuringutelt uuringu Eesti elanike tarbimisharjumustest salvestava tehnika kasutamise osas. Muuhulgas selgus, et salvestava tehnika osas olid suuremas vähemuses video- ja kassetmakid, samal ajal oli kõigil küsitletud 1200-l inimesel olemas mobiiltelefon ja 87%-l ka laua-või sülearvuti. 57% küsitletud inimestest oli teadlik, et nende käsutuses olevate valdavalt digiseadmetega saab ka salvestada.

Milliseid järgnevatest elektroonilistest seadmetest on Teil võimalik kasutada?

Turu-Uuringud AS Eesti elanike tarbimisharjumuste uuring

„Autoriõiguse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide jaoks annab see uuring väikese lootuse, et juba aastaid muutmata kujul eksisteeriv nimekiri maksustatud salvestusseadmetest võib lähiajal läbi teha uuenduskuuri ning kassettide kõrvale ilmuvad USB pulgad, nutitelefonid jpt praktikas kasutatavad vahendid,“rääkis Urmas Ambur. „Oleme pärast aastaid kestnud läbirääkimisi Justiitsministeeriumiga lõpuks tunnetanud, et neil on nüüd lõpuks tekkinud teatav huvi see teema ära reguleerida selliselt, et ka autorid ja esitajad saaksid oma õiguste piiramise eest õiglase kompensatsioon. Loodame väga, et see muudatus hiljemalt aasta lõpuks aset leiab ning nn tühja kasseti tasu kogumine, mille tõttu oleme isegi Eesti riiki kohtusse pidanud kaebama, hoogustub uutel alustel juba 2018. aastal. “Tegemist on valdkonnaga, kus Eesti mahajäämus võrreldes teiste riikidega on väga suur. Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) veebilehel on toodud ülevaade, kuidas toimus 2016. aastal erinevates riikides nn. tühja kasseti tasu kogumine. Ülevaates on Eesti kohta välja toodud, et kogutakse tasu ainult tühjade salvestus kandjate ja seadmete eest, mis on kaubandusvõrgust kadunud ja vastava tasu kogumise kulud on suuremad kui tulud. Lisaks on ülevaates välja toodud, et aastatel 2007-2015 langes Eestis nn. tühja kasseti tasu kogumine 98%, samal ajal Leedus tõusis märkimisväärselt (3601 %). Ülevaate kohaselt koguti 2016. aastal nn. tühja kasseti tasu elaniku kohta Leedus 1,07 € ja Saksamaal 3,38 €. Euroopa keskmine oli 1,42 €. Seega Euroopa keskmise taseme saavutamisel võiks tühja kasseti tasu 0 € asemel olla umbes 2 miljonit aastas.