Pikemat aega (2015. aastast) esitajatele ette nähtud tasude maksmisest kõrvale hoidnud tantsuklubi JJ Street (MTÜ Urban Style), mis on üks suuremaid tantsuklubisid Eestis, kasutab kohtus enda õigustusena väidet, et tegu ei ole kommertstegevuse, vaid haridusasutusega. EEL jaoks on tegu põhimõttelise vaidlusega, mille tõlgendusi ootavad ka teised tantsu- ja aeroobikaklubid. Kui kohus peaks rahuldama EELi hagi, ootab MTÜ-d Urban Style üle 5000 € nõue.

„Kuna kehtiv seadus kohustab ärilistel eesmärkidel kasutatava muusika avaliku esitamise eest maksma tasu õiguste omajatele ning määratleb erandina muusika kasutamise hariduslikel eesmärkidel, on osad tantsuklubid asunud seisukohale, et nemad ongi haridusasutused. Antud vaidluses väidab Urban Style klubi juht Joel Juht muuhulgas, et enamuse muusika loob klubi ise ja annab treenerile kasutada, et nende klubides on muusika teisejärgulise tähendusega – oluline on rütm ja  vaid 30% treeningute osas kasutatakse muusikat, ülejäänud aja plaksutatakse rütmi,“ rääkis Ambur. „Tegelikkuses on aga antud ettevõtte majandusaasta aruannet lugedes näha, et ligi 80% tuludest tuleb ettevõtlusest, lisaks väidame, et tegemist on ärilistel eesmärkidel muusika mängimisega.
Urmas Amburi sõnul on Urban Stylega võimalik veel kohtuvälise lahenduseni jõuda, kuid see eeldaks esmalt, et tuleks saada täpne ülevaade tantsutundide arvust ja neis kasutatud muusikast. „EELi eesmärk ei ole pressida koolidelt ja haridusasutustelt välja raha, kuid samas peame me jälgima, et igas ettevõtluse valdkonnas oleks ettevõtted seaduse järgimise kohustustes võrdselt koheldud. Kas jõusaal, tantsuklubi ja tanklakett, mis kõik kasutavad autorite ja muusikute loomingut klientide ligimeelitamiseks ja hoidmiseks, on ikka nii erinevad kohad, seda peab nüüd kohus rahulikult vaagima.“ Kui vahepeal kompromissini ei jõuta, jätkub kohtuvaidlus oktoobris.