Eesti Kultuuri Koda käivitas kevadest üleriigilise liikumise „Ütleme tere!“, millega loodetakse aasta pärast, kui Eestil 100. sünnipäev, viia kogu Eesti üksteise tervitamises uuele tasemele. EELi tegevdirektori Urmas Amburi sõnul võiks artistid, keda paljuski eeskujuks seatakse, olla ka siin teerajajateks.
„Eesti Kultuuri Koda on algatanud tänuväärse ettevõtmise, et suurendada hoolivust ja tähelepanu kaaskodanike suhtes läbi sooja ja rõõmsa tervitamise, miks mitte olla eeskujuks,„ rääkis Ambur. „Kuni selleni välja, et kirjutada laule, mis sooja suhtlemist, märkamist ja tervitamist aitaks loomulikumaks muuta.“
Eesti Kultuuri Koja ülekutses seisab: „Oleme ilmselt kõik kogenud mõistmatut kohtlemist ametiasutustes ja kaaskodanike tõrjuvat hoiakut avalikus ruumis. Kui oskame laulupidudel kokku hoida, miks me kaotame selle sooja tunde kaasinimestesse igapäevaelus? Sotsiaalteadlased väidavad, et riigialamate rõõmus meel aitab kaasa kogu ühiskonna heaolule ning toob märgatavat edenemist ka majandustegevuses. Väikerahvana, kus kõik tunnevad kõiki, on meil suur võimalus üksteist toetada, üksteisesse lugupidavalt suhtuda ning omavahel viisakalt suhelda. Alustame kõige lihtsamast – “tere“ ütlemisest. Tegelikult on meil praegugi palju Tere-inimesi ja nemad võiksidki olla nakatajad, kelle kaudu „tere“ rahva hulgas levima hakkaks. „Eeskuju on nakkav !“
Tere-liikumise algatajad on kavandanud väikese TERE märgi, mida iga huviline saab kandma hakata, kuulutades end Tere-inimeseks. Tere-liikumise eestvedajatega saab ühendust läbi Ivi-Els Schneideri: ivielsschneider@gmail.com, tel. 5065713.