Mulgi Kultuuri Instituut kutsub osalema lauluvõistlusel

Võistluse eesmärk on saada juurde uusi mulgikeelseid omaloomingulisi laule, mida laulda Mulgi pidudel, laste folklooripäevadel ja igasugustel Mulgi kultuuri ja keelega seonduvatel üritustel. Laulud on täienduseks ka Mulgimaa kooride, ansamblite, solistide ja teiste kollektiivide repertuaarile.

Kui olemasolev laululugu pole mulgikeelne, siis aidatakse selle mulgi keelde tõlkimisel – nõnda saabki osaleda mulgikeelsete laulude võistlusel. Võistlusele saab registreerida kõik uued koori- ja soololaulud, nii tänapäevased kui ka pärimuslikud.

Laule oodatakse kuni 31. augustini.

Rohkem infot: https://mulgimaa.ee/uudised-ja-sundmused/uudised/uudis/2022/02/21/instituut-kuulutas-valja-teise-mulgikeelsete-laulude-voistluse või mki@mulgimaa.ee tel 5885 7355

Popmuusikaauhinna „Kuldne Plaat 2022“ saajad on selgunud!

  1. aastal asutatud Eesti popmuusika aastaauhinnad „Kuldne Plaat“ antakse sel aastal üle TV erisaatena „Eesti edulugu – Kuldne Plaat“, mille esmaesitus on Kanal2-s laupäeval 9. aprillil kell 10.00.

Traditsiooniliselt antakse auhinnad 11-s kategoorias. Eesti popmuusika aastaauhinna Kuldne Plaat 2022 pälvivad:

AASTA RAADIOHITT

„DOOMINO” LIIS LEMSALU X STEFAN

AASTA UUSTULNUK

MANDOTERROR

AASTA PLAADIFIRMA

VAIGUVIIUL

AASTA ESITAJA

GAMEBOY TETRIS 

AASTA AUTOR

SYN COLE

AASTA AUTOR INTERNETIS
SYN COLE

AASTA NAISARTIST

NELE-LIIS VAIKSOO

AASTA MEESARTIST

IVO LINNA

AASTA ANSAMBEL

PUULUUP

AASTA ALBUM

„VIIMANE SUUSATAJA“ PUULUUP

PANUS EESTI MUUSIKASSE

HELGI JA TÕNIS ERILAID

“Kuldne Plaat” on Eesti popmuusika aastaauhind, millega autasustatakse edukamaid kodumaiseid poppmuusikuid – esitajaid, produtsente ja autoreid. Auhinnad antakse üle igal aastal toimuval pidulikul galal või telesaates eesmärgiga populariseerida Eesti popmuusikat ja austada auhinnasaajaid.

Kuldne Plaat auhinnad antakse üle Eesti Autorite Ühingu ja Eesti Esitajate Liidu kogutavate faktiliste andmete alusel. Auhinna “Panus Eesti muusikasse” saaja nimetatakse korraldajate ühise otsuse tulemusena.

Kuldne Plaat auhinnagala korraldaja on MTÜ Kuldne Plaat koostöös Eesti Autorite Ühingu, Eesti Esitajate Liidu ja Eesti Fonogrammitootjate Ühinguga.

„Kuldne Plaat 2022“ korraldajad tänavad Eesti Rahvusringäälingut, Juhan Sihverit ja Eesti Ringhäälingumuuseumi ning Olavi Pihlamägi.

„Kuldne Plaat 2022““ telesaade ja auhinnalood asuvad veebilehtedel www.eestiedulugu.tv ja www.kuldneplaat.ee.

Registreeri seminariprogrammi “Muusika ja raha”.

Music Estonia viib läbi seminariprogrammi “Muusika ja raha”, mis on mõeldud artistidele ja manageridele. Kuuest loengust koosnevat praktilist seminariprogrammi viib läbi maineka muusikaagentuuri ja plaadifirma Ink Music asutaja Hannes Tschürtz. Programm kestab 17. märtsist 21. aprillini. Seminar on mõeldud eelkõige artistidele ja manageridele.

Seminari eesmärk on avada järgmisi teemasid:

  • artisti puudutavad peamised õigused;
  • sissetulekuallikad;
  • erinevate partneritega seotud võimalikud kokkulepped ja koostöötavad (manageri, kirjastuse või plaadifirma puhul);
  • kuidas liigub raha ja kellele kuuluvad millised õigused;
  • millisel hetkel, artisti karjääri arenedes, kaasata erinevaid partnereid.

Hannes Tschürtz on muusikaagentuuri ja plaadifirma Ink Music asutaja, kes tegeleb ligi 400 kontserdi bookimise ja promotsiooniga Kesk- ja Ida- Euroopas. Agentuuri fookuses on artisti karjääri edendamine ning on selle eest on nad pälvinud ka mitmeid auhindu.

Rohkem infot ajakava ja loengute teemade kohta on leitav SIIT, küsimuste korral: marii@musicestonia.eu.

Oma osalemissoovist tuleb teada anda hiljemalt 15. märtsiks, registreerides end siin: https://bit.ly/3sjkpER

Seminariprogrammi tegevusi toetab EAS Euroopa Regionaalfondi vahenditest. Loe programmi kohta lähemalt SIIT.

Loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatused jõustuvad 5. märtsil 2022

5. märtsist kuni 31. detsembrini 2022 kehtivad loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatused:

  • Ei kehti 2 aastase pausi nõuet kahe loometoetuse perioodi vahel;
  • Loometoetusele eelneval kuul tohib loovisiku sissetulek olla kuni üks miinimumpalk kuus ehk 654 eurot bruto;
  • Loometoetuse saamisega samaaegselt tohib loovisik saada sissetulekut kuni ühe miinimumpalga ulatuses ehk 654 eurot kuus, brutotasuna.

Uute kategooriatega EMEA’22 ootab kandideerima kuni 28. veebruarini

Algas Eesti Muusikaettevõtluse Auhindade (EMEA) kandidaatide esitamine. EMEA 2022 võitjaid tunnustatakse 31. märtsil toimuval pidulikul galal PROTO avastustehases ning samal päeval leiab Von Krahli Teatris aset kodumaise muusikasektori arengusuundadele keskenduv Eesti muusikaturu fookuspäev. 

EMEA auhindade kandidaate on tänasest oodatud üles seadma kõik muusikatööstuses aktiivselt tegutsevad või selle valdkonnaga hästi kursis olevad isikud. Kandi

„Kui varem on auhindade jagamise üle otsustanud suur valdkonnaülene žürii, siis tänavu oleme jaganud auhinnakategooriad viide valdkonda, mida hindavad just selles valdkonnas kogenud žüriiliikmed,” kommenteerib Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt. „Oleme lisanud ka mitu uut kategooriat, nende seas muusikasündmuse produktsioonijuhi ja muusikaeksportija. Nii hõlmame auhindadega suuremat osa muusikatööstusest.“

Valdkondlikke žüriisid juhivad Eva Saar (muusikaedendajad/muusikatutvustajad), Tambet Mumma (artisti tugistruktuurid), Danel Pandre (muusikasündmuse korraldus), Olav Osolin (albumikujundus ja muusikasündmuse reklaam) ja EMEA juhtgrupp (valdkonnaülesed auhinnad). Valdkondade žüriide töö juhid on määratud EMEA kaaskorraldajate poolt. Ülesseatud kandidaatide seast valivad valdkondlikud žüriid märtsi kahe esimese nädala jooksul nominendid ja selgitavad välja ka iga kategooria laureaadi.

Auhinnakandidaate saab esitada 28. veebruarini. Kandideerida saavad kõik muusikavaldkonnas tegutsevad isikud ja organisatsioonid. Lubatud on ka iseenda kandidatuuri üles seadmine. Esitada saab siin.

Võitjad kuulutatakse välja pidulikul galal 31. märtsil PROTO avastustehases.

Kaks Eesti muusikaettevõtluse aasta tippsündmust koonduvad ühele päevale 31. märtsil. Teist korda leiab aset möödunud aastal pandeemiast väljumise lahenduste leidmiseks ellu kutsutud Eesti muusikaturu fookuspäev, mille peateema sel aastal on “Räägime rahast”. Juba kaheksandat korda tunnustatakse EMEA galal muusikavaldkonna aasta silmapaistvamaid tegijaid.

EMEA eesmärk on Eesti muusikavaldkonna ja selle tugistruktuuride esile toomine ning tunnustuse jagamine silmapaistvatele Eesti muusikaettevõtluse vallas tegutsevatele ja seda valdkonda edendavatele isikutele.

EMEA 2022 peakorraldaja on Music Estonia koostöös Eesti Fonogrammitootjate Ühingu, Eesti Autorite Ühingu ja Eesti Esitajate Liiduga. Partneriteks on Tallinna linn, Piletilevi, Tallinn Music Week, PROTO avastustehas.

Eesti muusikaturu fookuspäeva korraldab Tallinn Music Week koostöös Music Estoniaga.

Loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise eelnõu

Kultuuriminister Tiit Terik esitas Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari istungile eelnõu, mille kohaselt tehakse loovisikute ja loomeliitude seaduses (LLS) muudatused, et jätkata leevendatud tingimustel loometoetuse maksmist vabakutselistele loovisikutele kuni 2022. aasta lõpuni. Loometoetuste taotlemist ja maksmist jätkatakse sarnaselt tingimustega, mis kehtisid kuni 2021. aasta lõpuni tulenevalt COVID-19 kriisi tingimustest.

Eelnõu kohaselt kaotatakse 2022. aasta lõpuni nõue, mille kohaselt loometoetust saanud inimene ei või kahe aasta jooksul uut taotlust loometoetuse saamiseks esitada. Samuti on 2022. aastal loometoetust võimalik saada ka juhul, kui loovisik teenib loometoetuse taotlemise perioodil lisaks sissetulekut ühes kuus kuni ühe töötasu alammäära suuruses summas, näiteks võlaõigusliku lepingu alusel (2022. aastal 654 eurot brutotasuna kuus).

Eelnõuga tehakse ka püsivaid muudatusi loometoetuse taotlemise ja maksmise tingimustes. Näiteks täpsustatakse sissetuleku mõistet ja suurust, mida arvestatakse loometoetuse saamiseks. Eelnõu järgi saab loometoetust taotleda vabakutseline loovisik, kes ei ole saanud loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul ega saa loometoetuse maksmise perioodil igas kuus tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui pool töötasu alammäärast (alates muudatuste jõustumisest kehtiks kuni 2022. aasta lõpuni 654 euro suurune piirmäär). Kehtiva seaduse üldine sõnastus saadud tulude kohta on tekitanud praktikas tõlgendamisprobleeme.

Eelnõuga täpsustatakse ka loometoetuse maksmise lõpetamise aluseid. Eelnõu järgi saab alusetult makstud loometoetuse tagasi nõuda lisaks valeandmete esitamisele ka olukorras, kus loovisik ei vasta loometoetuse taotlemise tingimustele.

Muudatuste võimalik jõustumisaeg on Justiitsministeeriumi hinnangul 2022. aasta aprillikuus.

Muudatustega ei nähta ette täiendavate eelarvevahendite kaasamise vajadust, mis seab piirid muudatuste rakendamiseks praktikas.

2019-2021 aastate erakopeerimise hüvitise vaidlus sai lahenduse

Vabariigi Valitsus andis oma 04.11.2021 kabinetinõupidamisel Justiitsministeeriumile mandaadi autorite, teose esitajate ja fonogrammitootjate esindusorganisatsioonidele saamata jäänud erakopeerimise tasu hüvitamiseks 2,85 miljoni euro ulatuses.

Varasema kohtasja käigus sai lahenduse erakopeerimise hüvitamine perioodi 2014 kuni 2018 eest. Alates 1. aprillist 2021 kehtib Eestis erakopeerimise tasu kogumisel uus kaasajastatud süsteem, kuid hüvitamist vajas varasemast kohtuasjast välja jäänud periood (01.2019-03.2021), mil regulatsioon ei taganud loomeinimestele õiglase hüvitise kogumist digikeskkonnas isiklikuks otstarbeks tehtavate koopiate eest.

2021. aasta juulikuus pöördusid 10 organisatsiooni kahju hüvitamise kaebusega Tallinna Halduskohtusse. Samaaegselt jätkasid EAÜ, EEL ja EFÜ aktiivseid läbirääkimisi Justiitsministeeriumiga, et leida antud teemal kohtuväline lahendus, mis oleks vastuvõetav kõikidel osapooltele.

Algselt Justiitsministeeriumi poolt pakutud 1,5 miljoni euro suurusest hüvitisest jõudsid osapooled läbirääkimiste käigus kokkuleppele märksa kõrgemas hüvitises, 2,85 miljonit eurot ning vastava kompromissi on kinnitanud ka kohus. Hüvitise tasumisega loetakse kõik antud vaidlusega seotud loomeinimeste esindusorganisatsioonide nõuded riigi vastu lõppenuks.

Vastavalt riigiga sõlmitud kompromissile tasutakse nimetatud hüvitise summa hiljemalt 10. detsembriks 2021 Eesti Autorite Ühingu arvelduskontole ning seejärel tehakse jaotus kümne esindusorganisatsiooni vahel. Peale väljamakse saamist saab EEL omakorda teostada 2019-2020 aastate erakopeerimise tasu jaotuse esitajate vahel.

Alates 1. jaanuarist 2022 muutuvad vabakutselise loovisiku loometoetuse tingimused

2021. aasta lõpuni kehtivad loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatused, millega 2021. aastal leevendati loometoetuse taotlemise tingimusi.

  • Isikud, kes saavad loometoetust, võivad kuni 31. detsembrini 2021 loometoetusele lisaks teenida tulu võlaõigusliku lepingu alusel kuni 584 eurot bruto või saada töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni, mille suurus ei ületa 584 eurot bruto.

Samuti taastub alates 1. jaanuarist 2022 seaduse nõue, et peale loometoetuse maksmise perioodi lõppu peab enne uue taotluse esitamist olema 2 aastane vahe.